از هنرمندان استان دعوت می شود برای درج یا تکمیل اطلاعات هنری خو د در سایت حوزه به واحد های هنری حوزه هنری مراجعه کنید
 
پیام حوزه هنری
مسئول واحد

داور فرمانی

معرفی کتاب
واقعه در مجلس سودابه خوانی
پسر انسان
جستجو
  
فعالیت
نماینده حوزه هنری استان اردبیل در بین برگزیدگان جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد
نماینده حوزه هنری استان اردبیل در بین برگزیدگان جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد
نمایش «روزی که بهشتی شدم» تولید حوزه هنری استان اردبیل در بین برگزیدگان چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد کشور قرار گرفت.
11:54 صبح ۱۳۹۸/۹/۱۶
حضور هنرمند اردبیلی در ترکیب هیئت داوران جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد
حضور هنرمند اردبیلی در ترکیب هیئت داوران جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد
توحید معصومی هنرمند اردبیلی به عنوان داور جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد انتخاب شد.
08:51 صبح ۱۳۹۸/۹/۱۲
اعزام گروه تئاتر حوزه هنری اردبیل به جشنواره سراسری بچه‌های مسجد
اعزام گروه تئاتر حوزه هنری اردبیل به جشنواره سراسری بچه‌های مسجد
گروه تئاتر «روزی که بهشتی شدم» از حوزه هنری استان اردبیل به چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد اعزام شدند.
09:45 صبح ۱۳۹۸/۹/۱۱